• ESDAP

    &

    Poster flyer design that serves as an informative support of ESDAP (Superior School of Design and Art of Catalonia), for a promotional event.

    Diseño de folleto desplegable en póster que sirve como soporte informativo de ESDAP, Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya, para el Saló de l’Ensenyament.

    Proyecto realizado con Jordi Oms y Sara Alguacil

    • enero 2014